BESTYRELSE

Per Holm, direktør i Socialt Udviklingscenter (SUS), udpeget af Social- og Integrationsministeren (formand)

Stig Tarnow, leder af Bakkehuset (næstformand)

Dorthe Nielsen, socialrådgiver, Børnehus Hovedstaden

Christa Dalland, mellemleder i Metropol

Mette Laurberg Jensen, konsulent i Dansk Socialrådgiverforening og medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet

Elisabeth Casanova (frivilligrepræsentant)

Nina Kaiser (medarbejderrepræsentant)