RÅDGIVNING

At fortælle om seksuelle overgreb og incest er stadig omfattet af megen skamfølelse og tabuisering. CSM-Østs anonyme rådgivning giver den misbrugte mulighed for at bevare en oplevelse af ”beskyttethed”, samtidig med at han/hun får mulighed for at dele sine oplevelser, følelser og tanker med et menneske med viden og erfaring indenfor problemområdet. Også pårørende og fagfolk har mulighed for at rådgivningen.

CSM-Østs rådgivning består at 3 dele:

  • Socialrådgivning
  • Frivillig rådgivning
  • Frivillig rådgivning varetaget af rådgivere, som selv har oplevet seksuelle overgreb