BEHANDLING

CSM Øst tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske behandlingsforløb til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb under opvæksten.

Visitationsprocedure i CSM Øst
For at kunne modtage psykologfaglig behandling i CSM Øst skal du være fyldt 18 år og have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Hvis du har haft et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer skal du have lagt misbruget bag dig mindst 3 måneder før henvendelsen om behandling.

Visitationen til psykologfaglig behandling sker ved en autoriseret psykolog og kræver ingen henvisning.
Du ringer til vores behandlingstelefon på 29448866, mandag/tirsdag/torsdag kl. 13.00 – 15.00, og taler med en psykolog om dine behandlingsmuligheder. Du vil blive bedt om at fortælle lidt om dine nuværende problemer og baggrundsoplysninger, hvorefter du og psykologen sammen finder ud af, om du vil have gavn af et behandlingsforløb i CSM Øst, eller om andre behandlings- og rådgivningstilbud vil være mere relevante.

Hvis du kan skrives op på vores venteliste til behandling, må du påregne ca. 1 års ventetid. Du vil nogle måneder efter telefonsamtalen blive indkaldt til en visitationssamtale, hvor det undersøges nærmere, om CSM Øst’s behandlingstilbud vil være det rigtige for dig. Hvis det ikke er tilfældet, vil du blive vejledt om dine muligheder for behandling og rådgivning andre steder.

 

 

Print Friendly, PDF & Email