INDIVIDUEL BEHANDLING

Individuel behandling er et terapeutisk samtaleforløb ved en psykolog i CSM-Øst, hvor der arbejdes med at forstå, håndtere og reducere aktuelle senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten.

Hyppighed og længde af forløb bygger på en faglig vurdering og vil derfor variere.

Vi gør opmærksom på, at centerets behandlingstilbud ikke er et akut-tilbud, og at der pt. er venteliste. Ønsker du at vide mere, kan du ringe til “Behandlingsmuligheder” på tlf. 29 44 88 66. Se telefontiderne på forsiden.