SEKSUELLE OVERGREB

Seksuelle overgreb er en bred betegnelse og omfatter både kropslige og ikke kropslige krænkelser. Disse kan både foregå mellem en voksen og et barn/ung eller børn og unge imellem.

Kropslige krænkelser

Kropslige krænkelser kan være alt fra berøring (også uden på tøjet) til samleje. Det kan f.eks. være en voksen, som berører et barn i skridtet, mens vedkommende onanerer.

Ikke kropslige krænkelser

Ikke kropslige krænkelser er seksuelle handlinger, der ikke indebærer direkte berøringer, men hvor den krænkende f.eks. blotter sig, viser porno eller taler/skriver i et sprog med seksuelle undertoner eller på anden måde blufærdighedskrænker.
Både kropslige og ikke kropslige krænkelser er strafbare. Læs nærmere under Hvad siger loven.

CSM Østs definition af overgreb
I Center for seksuelt misbrugte Øst taler vi om et seksuelt overgreb, hvis:

  • Der ikke er samtykke
  • Der ikke er jævnbyrdighed
  • Der er tale om tvang og overtalelsesstrategier.

Samtykke

Hvis den ene part ikke giver samtykke til en seksuel handling, er det et seksuelt overgreb. Der er desuden tale om et seksuelt overgreb, når børn deltager i seksuelle aktiviteter, som de pga. alder og udviklingsniveau ikke fuldt ud kan forstå og overskue konsekvenserne af, og som de derfor ikke er i stand til at give deres samtykke til.

Jævnbyrdighed

Der er tale om et seksuelt overgreb, hvis der ikke er jævnbyrdighed mellem de involverede parter – det kan f.eks. være, hvis den ene part er markant ældre eller har en anden magtposition end den anden. Bruges den manglende jævnbyrdighed til at opnå seksuel tilfredsstillelse, er der tale om et seksuelt overgreb.

Tvangs- eller overtalelsesstrategier

Overtalelsesstrategier handler om, hvordan et barn eller en ung bliver belønnet eller stillet noget positivt i udsigt, hvis det deltager i en seksuel aktivitet.

Tvangsstrategier handler om, at et barn skal deltage seksuelt mod at undgå noget, der er endnu mere ubehageligt.

Print Friendly, PDF & Email