INCEST

Incestbegrebet stammer fra latin og betyder at besmitte, besudle og gøre moralsk uren. Det er muligt at skelne mellem en juridisk og en psykologisk definition af begrebet incest.

Incest som juridisk begreb

Incest som juridisk begreb, i straffeloven kaldet blodskam, er et snævert begreb der refererer til seksuel aktivitet mellem børn og forældre eller børnebørn og deres bedsteforældre eller mellem søskende. Det vil sige seksuelle handlinger eller relationer mellem slægtninge i lige opgående eller nedstigende linje.

Incest som psykologisk begreb

Incest som et psykologisk begreb er defineret som graden af oplevet familiemæssig tæthed mellem de to parter i overgrebet. Det kan fx være, at en pige føler sig knyttet til sin grandfætter, som var han en bror. Hvis grandfætteren begår seksuelle overgreb på sin grandkusine, er der i dette tilfælde tale om incest i psykologisk forstand, men ikke i juridisk forstand.

Incest kan omfatte både kropslige og ikke kropslige krænkelser. Se afsnittetSeksuelle overgreb for en uddybelse af de to former for seksuelle krænkelser.

Print Friendly, PDF & Email