PÆDOFILI

Ordet pædofili stammer af de græske ord pais: barn og filos: ven. Pædofili er betegnelsen for seksuel tiltrækning af børn. I daglig tale blandt befolkningen og i medierne bruges begrebet pædofil oftest om personer, der dyrker sex med børn.

Men en person, der dyrker sex med børn, er ikke nødvendigvis særlig tiltrukket af børn og dermed pædofil. Det kan f.eks. være en far, der begår overgreb mod sit barn, hvor det nærmere handler om en måde at få omsorg på end en egentlig seksuel orientering mod børn.

Diagnosen pædofil

Pædofili er i WHO´s diagnosesystem, som bruges i Danmark, defineret som “seksuel forkærlighed for børn, ofte i sen barnealder eller tidlig pubertet.” Tiltrækningen til børn skal være stærkere end tiltrækningen til voksne. 

Der skelnes mellem udøvende pædofile, der har sex med børn og de pædofile, der afholder sig fra sex med børn. De ikke-udøvende pædofile kan afholde sig fra sex med børn, fordi de deler samfundets normer eller på grund af deres etiske eller religiøse overbevisning.