VOLDTÆGT

Voldtægt er at tvinge nogen til samleje enten ved vold, trusler om vold eller ved at gøre offeret ude af stand til at modsætte sig handlingen (f.eks. ved at bedøve offeret). I daglig tale og i medierne er definitionen på voldtægt mere flydende og kan strække sig til at omhandle anden kønslig omgængelse end samleje.

Print Friendly, PDF & Email