PROBLEMETS OMFANG

Omfanget af børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb i Danmark, kendes ikke med sikkerhed. Tæller man domfældelser, sigtelser og anmeldelser til politiet, får man ét tal. Kigger man på danske undersøgelser på området, får man et langt højere tal (se nedenfor).

Få politianmelder seksuelle overgreb
Der politianmeldes hvert år godt og vel 500 seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Anmeldelser om incest, det vil sige en seksuel krænkelse mod et barn fra en forælder, bedsteforælder eller søskende, udgør ca. 10 % af disse anmeldelser. Dog er der de senere år en tendens til, at flere og flere anmelder seksuelle overgreb.

Tal fra nyeste undersøgelser
Den estimerede forekomst af seksuelle overgreb over for børn varierer betydeligt i forskningslitteraturen. Den globale forekomst er vurderet til at være 12% (Stoltenborgh et al., 2011), mens et review over studier fra de nordiske lande fandt en forekomst på 3-23% for drenge og 11-36% for piger (Kloppen et al., 2016). (Elklit m.fl., 2016, s. 5)

Læs hele forskningsrapporten her:
Forskningsoversigt sep 2016

Mørketal gemmer sig i undersøgelser
Når man får ét tal i Kriminalstatistikken og et andet i spørgeskemaundersøgelser kan det skyldes, at den seksuelle overgrebsproblematik er omgærdet af trusler, tabu, sorg, straf og utilstrækkelig erkendelse eller usikkerhed om, hvad der gør et seksuelt forhold til et overgreb. I spørgeskemaundersøgelser kan der også gemme sig mørketal, fordi der eksempelvis vil være unge, der ikke ønsker at nævne overgrebet og/eller fordi unge kan definere overgreb anderledes end voksne fagfolk eller straffeloven.


Særligt udsatte børn og unge
Børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, og børn og unge med handicap er særligt sårbare, når det gælder seksuelle overgreb. Udenlandske undersøgelser peger på, at disse to grupper har to til tre gange højere risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb.

KØN OG SEKSUELLE OVERGREB

Piger er mere udsatte end drenge Tal fra kriminalstatistikker, behandlingscentre og spørgeskemaunder
Læs mere