HVAD SIGER LOVEN OM SEKSUELLE OVERGREB?

Forældelsesfrist i forbindelse med anmeldelser af sager omkring seksuelle overgreb

Som det fremgår af nedenstående er der flere forhold, der afgør forældelsesfristen.

Forholdene er:

  1. Barnets alder på gerningstidspunktet
  2. Hvornår overgrebet fandt sted (årstal)
  3. Den seksuelle handling

 

Voldtægtsparagraf
Under 12 år(§222, stk. 2) 12-14 år(§ 222, stk.1) 15-17 år(§223, stk. 1)
1967-1990

10 år efter gerningstidspunktet

5 år efter gerningstidspunktet
1990-1992 Forurettedes fyldte 33. år (18+15 år) Forurettedes fyldte 28. år (18+10 år)
1992-2013 (maj) Forurettedes fyldte 28. år (18+10 år)
Juni 2013 Forurettedes fyldte 36. år (21+15 år) Forurettedes fyldte 31. år (21+10 år) Forurettedes fyldte 31. år (21+10 år)

 

Blufærdighedskrænkelser §232
Under 15 år Over 15 år
Frem til maj 2013

5 år fra gerningstidspunktet

Fra juni 2013 Forurettedes fyldte 26. år (21+5 år) 5 år fra gerningstidspunktet

 

Herudover beskrives de andre vigtige paragraffer i straffeloven angående seksuelle overgreb:

Paragraffernes præcise ordlyd bliver ikke gengivet, men kan findes på retsinformation.dk

§210: Det er ulovligt og strafbart at have et seksuelt forhold til et familiemedlem
Incest består af samleje eller anden kønslig omgang mellem et barn og dets forældre, bedsteforældre eller oldeforældre, og mellem barnet og dets søskende.

En forælder kan straffes for medvirken til det seksuelle overgreb på barnet, hvis forælderen eksempelvis har opmuntret, fristet, truet, narret eller beordret en anden til at begå overgreb, eller hvis forælderen har givet vejledninger om fremgangsmåder eller gennem sin egen handling har medvirket i overgrebet. Medvirken kan også bestå i passivitet ved at undlade at handle, selvom forælderen kender til overgrebet.

§222: Det er ulovligt og strafbart for voksne at have samleje eller anden kønslig omgang med børn, der er under 15 år
Ethvert seksuelt forhold til et barn under 15 år er en kriminel handling og er strafbart.

Forbuddet mod det seksuelle forhold er absolut. Det betyder, at børn og unge ikke kan give gyldigt samtykke til seksuelt samvær med en voksen – netop fordi de er under den seksuelle lavalder.

Er barnet under 12 år, kan der ske en skærpelse af straffen sammenlignet med, hvis barnet er mellem 12 og 15 år. Det samme gør sig gældende, hvis samlejet er opnået ved hjælp af tvang og/eller trusler fra den voksne.

§223: Hvis den voksne har en særlig “betroet” position i forhold til barnet, er aldersgrænsen sat op til 18 år
For at et barn kan anses som “betroet den voksne”, skal den voksne have en “særlig mulighed” for at misbruge sin stilling. Eksempler herpå er samleje eller anden kønslig omgang med adoptivbarn, stedbarn, plejebarn eller et barn, som er betroet den voksne til opdragelse eller undervisning – eksempelvis en pædagog, træner eller skolelærer.

Aldersgrænsen er ligeledes sat til 18 år, hvis der er tale om tilfælde, hvor den voksne mod betaling eller løfte om betaling har samleje med den unge.

§223, stk. 2: En voksen må ikke bruge sin alder og erfaring til at forføre et barn under 18 år til et seksuelt forhold
Selvom et seksuelt forhold mellem en ung, der er over 15 år, og en voksen principielt er lovligt, (hvis parterne ikke er i familie eller har et særligt betroet forhold) så er det ulovligt og strafbart, hvis en voksen bruger sin overlegne alder og erfaring til at forføre den unge til et seksuelt forhold.

Det kunne eksempelvis være, hvis en voksen får kontakt til en ung på nettet, og den voksne overtaler den unge til at mødes med henblik på et seksuelt forhold, selvom den unge måske i virkeligheden ikke ønsker det eller kan overskue konsekvenserne af det.

 

Print Friendly, PDF & Email