VOKSNES REAKTIONER

Mennesker er forskellige og reagerer derfor også forskelligt, hvis de har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Man bruger udtrykket “senfølger” til at forklare de spor overgrebene sætter i mange mennesker langt op i voksenlivet.

Hvem får senfølger?
Der findes ingen præcise opgørelser over, hvor mange mænd og kvinder, der lider af senfølger, men undersøgelser peger på, at det er over halvdelen (Fergusson & Mullen, 1998).

Der er ingen entydige forklaringer på, at nogle udvikler senfølger, mens andre ikke gør.  Dog viser undersøgelser tegn på, at det at være blevet troet på og taget hånd om, når man har fortalt det, øger ens modstandskraft i forhold til at udvikle svære senfølger.


Typiske senfølger
Der er nogle senfølger, der er særligt hyppige for mennesker udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Det kan blandt andet være manglende tillid til sig selv og til omverden, skyld og skam, lavt selvværd, vrede, problemer med at fastholde job eller studie, nedsat koncentrationsevne, grænseløshed (overskredelse af egne eller andres grænser), social isolation, ensomhed, problemer med nærhed og berøring, depression, selvskadende adfærd, seksuelle identitetsproblemer og vanskeligheder ved forældrerollen.

Print Friendly, PDF & Email

OM SENFØLGER AF SEKSUELLE OVERGREB

At have været udsat for seksuelle overgreb kan give akutte symptomer umiddelbart efter overgrebet.  
Læs mere

RELATIONELLE SENFØLGER

Seksuelle overgreb kan beskrives som et relationelt traume, fordi barnet, gennem den voksnes manglen
Læs mere

KROPSLIGE OG NEUROLOGISKE SENFØLGER

På denne side kan du blandt andet læse mere om: Forsvarsmekanismer Post Traumatisk Stress Forstyrrel
Læs mere

KØNSSPECIFIKKE SENFØLGER

Mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan opleve forskellige rel
Læs mere