LITTERATUR

På denne side har vi samlet udvalgte undersøgelser, fagbøger, selvbiografier og skønlitterære bøger om seksuelle overgreb.

Faglitteratur og undersøgelser

Andersen, H. (1996)
“Omsorg, udvikling og kønsperspektiver”, i
“Skolelivets socialpsykologi, Nyere socialpsykologiske teorier og perspektiver”
Unge pædagoger

Andreasen, Jan (1999)
Pædofili – om seksuelt misbrug af børn og unge i samfundets institutioner
Frydenlund Grafisk

Bilstrup, Christina (2006)
Omsorgssvigts betydning for senere seksuelt krænkende adfærd – Med fokus på unge
Institut for psykologi

Dyhr, Karin (2010)
Bag om borderline
Nyt Nordisk Forlag

Egert, Søren (2008)
Livslange Tilløb. Psykologernes arbejde med seksuelt misbrugte
Servicestyrelsen

Elklit, Ask (2015)
Evaluering af de regionale senfølgecentre
Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet

Engberg, Maria (2011)
Du er ikke alene – tanker efter en voldtægt
Faglig information og personlige beretninger fra voldtægtsofre og pårørende
Forlaget Siesta

Gram, Marianne (2000)
Det seksuelle overgreb, krænkerens profil
Akademisk forlag

Graugaard, Christian, Bo Møhl Preben Hertoft (2006)
Krop, sygdom & seksualitet
Hans Reitzel

Hart, Susan (2011)
Dissociationsfænomener – henvendt til fagpersoner der i deres arbejde møder traumatiserede mennesker
Gyldendal Akademisk

Helweg-Larsen, Karin; Schütt, Nina Maria; Larsen, Helmer Bøving (2008)
Unges Trivsel år 2008 – En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom
Statens Institut for Folkesundhed

Helweg-Larsen, Karin & Bøving Larsen, Helmer (2006)
Overgreb på børn – hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn
Statens institut for folkesundhed

Helweg-Larsen, Karin & Bøving Larsen, Helmer (2002)
Unges trivsel år 2002 – En undersøgelse blandt 9. klasses elever med fokus på seksuelle overgreb i barndommen
Statens institut for folkesundhed

Hildebrand, Eva (1994)
Drenge og seksuelle overgreb – forståelse, analyse og behandling
Hans Reitzel

Hildebrand, Eva og Christensen, Else (1992)
Familier med seksuelt misbrug af børn – forståelse og handlingsmuligheder
Hans Reitzel

Høedt-Rasmussen, Helle, et al. (2006)
Fra kigger til krænker?: Om IT-relaterede seksuelle overgreb på børn
Red Barnet

Levine, Peter A. (1998)
Væk tigeren. Om traumatisering og traumehealing
Borgen

Lyager, Jette og Lone (2005)
At bestige bjerge – Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd
VFC Socialt Udsatte

Lyager; Jette og Lone (2013)
Fagbladet “Psykoterapeutens” temanummer om seksuelle krænkelser og overgreb ved bl.a. Jette og Lone Lyager
Psykoterapeuten Nr. 2, maj 2013
Psykoterapeuten Maj 2013_Seksuelle krænkelser og overgreb

Mehlbye, Jill og Anette Hammershøi (2006)
Seksuelle overgreb mod børn og unge – En antologi om forebyggelse og behandling
Akf forlaget

Moustgaard Frandsen, L. (2007)
Årsstatistik 2007. Statistik fra centre, der arbejder med senfølger efter seksuelle overgreb
Servicestyrelsen Udsatteenheden

Munksgaard, (1998)
ICD-10 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
WHO

Nielsen, Beth Grothe (2011)
Sagt og usagt – kulturhistorisk fagbog om incest, pædofili og andre former for misbrug af børn til voksensex
Gyldendal

Pædofili… om seksuelt misbrug af børn og unge i samfundets institutioner
Frydenlund Grafisk

Schmidt, Finn Lykke (1998)
Misbrugt og krænket – Om incest og tabet af tillid og selvværd
Klim

Seksuelle overgreb mod børn og unge (2006)
En antologi om forebyggelse og behandling
AKF Forlaget

Servicestyrelsen (2006)
Ligesom at komme hjem. Om selvhjælpsgrupper som metode i arbejdet med senfølger af seksuelle overgreb
Download på Servicestyrelsens hjemmeside her

Servicestyrelsen (2007)
Senfølger af overgreb. Voksne med følger af seksuelle overgreb i barndommen – hvad er senfølger og hvordan kan man hjælpe?
Servicestyrelsen Udsatteenheden

Strange, Mimi (2002)
Unge krænkere
Socialforskningsinstituttet

Søndergaard, Per Straarup (2005):
Ud af mørket – om unge, voldtægt og andre seksuelle overgreb
Kroghs Forlag

Sørensen, Lars J., (2005)
Smertegrænsen. Traumer, tilknytning og psykisk sygdom
Psykologisk forlag

Zeuthen, Katrine (2009)
Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer
Akademisk forlag

Selvbiografier og skønlitteratur

Anonym (2015)
Dét – En personlig beretning om at opleve og overleve professionel incest
Forlaget Lykke

Andersen, Lisbeth Zornig (2011)
Zornig – vrede er mit mellemnavn
Gyldendal

Baun, Astrid (2009)
Fra kaos til helhed – en beretning om seksuelt misbrug
Lohse

Biseth, Bjørg Helen og Eva Carlsen (2008)
Vi er de få, der er mange af: En erfaringsbog fra ChristineCenteret
Forlaget Documentas

Billing, Jacob (2003)
Mænd i mørket
Tiderne skifter

Dyhr, Karin (2004):
Glaspigen
Forlaget Documentas

Flott, Søren og Henriksen, Lonnie L. (2011)
Pigen i spejlet – en beretning om seksuelt misbrug
Gyldendal

Fragoso, Margaux (2011)
Kun hvis du har lyst
Gads Forlag

Gyldensøe, Pernille (2010)
Farvel, negative sociale arv
Egen udgivelse

Jensen, Kristian Ditlev (2001):
Det Bliver sagt
Gyldendal

Jepsen, Erling (2002)
Kunsten at græde i kor
Borgen

Jørgensen, Lars Sander (2003):
Min forbudte hemmelighed
Høst og søn

Leine, Kim (2007)
Kalak
Gyldendal

Nielsen, Beth Grothe (1995)
Så græd jeg lidt for mig selv
Aarhus Universitetsforlag

Nielsen, Mette Bluhme (2014)
Perler på en snor

Poulsen, Odile (2006)
Sirenesang
Aschehoug

Rick, Brigitta Volsted/Støttecenter mod incest
Barndom byttes? Ni beretninger om at få et godt voksenliv trods en barndom med seksuelt misbrug
Ricks forlag

Roed, Frederik (2011)
Messedreng
People´s Press

Sternberg, Winnie (1993)
Schhh – det er jo bare mig
Dansk Psykologisk Forlag

Tveiti, Dorte (2006)
Overgreb – han stjal min barndom
Forlaget Documentas

Print Friendly, PDF & Email