PÅRØRENDE TIL BÅDE KRÆNKER OG KRÆNKET

En særlig svær situation gælder for de mennesker, der både er pårørende til det krænkede barn og til den person, der har krænket det. Dette gør sig ofte gældende, når overgrebet foregår inden for familien, hvor den pårørende eksempelvis kan være den ene forælder.

På denne side kan du læse mere om de typiske følelser og reaktioner, der opstår hos pårørende, som har en nær relation til både den krænkende og den krænkede. Du kan også læse nogle gode råd til, hvordan du kan håndtere den svære situation.

Følelser

Det kan være yderst fortvivlende at være pårørende når et menneske man holder af har krænket et andet menneske, man holder af. På den ene side har man sit barn, som man vil beskytte og forsvare, og på den anden side står der det menneske, som man er følelsesmæssigt knyttet til.

Som pårørende vil du i denne situation måske føle dig splittet ved både at føle vrede over for den, der har begået et overgreb og samtidig nære sympati eller kærlighed for denne person.

Hvis den anklagede person nægter at have begået overgrebet, kan du komme til at stå i det næsten umulige dilemma, hvor du må vælge mellem at tro på enten barnet eller den anklagede person.

Som pårørende til både det krænkede barn og den person, der har krænket barnet, kan du opleve følelser som:

  • Chok over at få kendskab til overgrebet
  • Vrede over for den person, der har krænket barnet
  • Sorg over at vide, at et barn, du har et nært forhold til, er blevet krænket af en person, du også kender og holder af
  • Afmagt og fortvivlelse ved ikke at kunne fjerne den skade og smerte som den krænkende person, har udsat barnet for
  • Skyld, skam og svigt ved ikke at have opdaget overgrebet tidligere eller forhindret det


Reaktioner

Foruden disse smertefulde følelser kan man føle trang til at handle, men samtidig føle sig rådvild og handlingslammet. Du kan eksempelvis blive i tvivl, om du må, kan eller skal tale med barnet om overgrebet, og hvordan du konkret kan tale med barnet. Den samme tvivl kan gøre sig gældende i dit forhold til den person, der har krænket barnet.

Derudover kan der opstå konflikter og brud i forholdet mellem dig, barnet, den krænkende person og muligvis flere familiemedlemmer og/eller venner af dig og familien. Denne situation forekommer ofte, hvis overgrebet sker inden for familien.

Gode råd 

Tal sammen og accepter at din livssituation er forandret
En vigtig forudsætning for, at situationen kan blive forbedret er, at både du og de andre involverede parter erkender, at jeres liv har forandret sig, og at I forholder jer til det. Dette kan kun lade sig gøre, hvis det er muligt at tale om problemet. Det er derfor vigtigt, at I bestræber jer på, at det bliver muligt at tale med hinanden om problemet.

Søg støtte og hjælp
Både de direkte involverede og du som pårørende har brug for støtte og hjælp for at komme igennem den vanskelige tid. Hvis I har et godt netværk, hvor der er mennesker, I kan betro jer til, kan de mennesker være en stor støtte i en vanskelig tid. Ofte vil det også være nødvendigt at opsøge professionel rådgivning og behandling.

Accepter dine egne reaktioner
Det kan være en meget rystende oplevelse at få kendskab til det seksuelle overgreb. Derfor er det vigtigt, du er opmærksom på, hvad kendskabet til overgrebet gør ved dig, og at du forholder dig aktivt til dine egne reaktioner, følelser og tanker. Det kan være en stor støtte, hvis du har en fortrolig i dit netværk, som du kan tale med. Det kan også være en god idé at opsøge professionel rådgivning om din aktuelle livssituation.

Hold fast i dagligdagens rutiner

Chokket, der kan følge af at få viden om et overgreb, kan medføre at du og din familie pludselig befinder sig i en krise, hvor det kan være svært at overskue selv simple opgaver og holde fast i dagligdagen, som den hidtil har fungeret. For at undgå et sammenbrud kan det være vigtigt at holde fast i de rutiner, rytmer og vaner, der er en vigtig del af dagligdagen, så vidt det er muligt. Det handler eksempelvis om at børn stadig kommer i skole eller institution, at voksne stadig går på arbejde, at der bliver handlet ind og gjort rent m.m.

Print Friendly, PDF & Email