SELVHJÆLPSGRUPPER

CSM Øst tilbyder selvhjælpsgrupper for mænd og kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb. For at deltage i en selvhjælpsgruppe er det en forudsætning, at du er fyldt 23 år og at du har været i et terapeutisk behandlingsforløb, hvor det seksuelle overgreb har været en del af det terapeutiske forløb.

Formålet med at deltage i selvhjælpsgruppe
At deltage i en selvhjælpsgruppe giver mulighed for, at mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb kan spejle sig i hinanden og dermed møde en genkendelighed og forståelse som ofte er svær at finde ”ude i samfundet”.

Mange misbrugte slås med en følelse af, at være anderledes, udenfor og forkert. At møde andre og opleve, at de har tanker og følelser, der ligner ens egne, og at de er lige så almindelige som alle andre mennesker, hjælper den enkelte til en større oplevelse af selvværd.

At kunne mødes i et rum, hvor overgrebet ikke er tabu og hvor man frit kan tale om hvordan man har det, hvordan overgrebet har grebet ind i ens liv og hvordan man lever med det i dag, giver mulighed for fælles erfaringsgrundlag og dermed større handlekraft i forhold til livet her og nu.

En selvhjælpsgruppe er en gruppe, hvor en del af tilværelsens hændelser – sorger, vanskeligheder og glæder – kan blive delt og vendt i et trygt rum.

En selvhjælpsgruppe er ikke en terapigruppe, men en samtalegruppe for mennesker der er i ’samme båd’, det er ikke behandling men fælles handling.

Grupperegler
Ud fra erfaringer med tidligere grupper ved vi, at det er vigtigt for gruppen at have en mødestruktur og et sæt grupperegler, som alle er indforstået med at overholde.

Struktur for selvhjælpsgrupper

  • 6-8 personer som mødes hver anden uge fra kl. 16.00 – 18.30, ialt 20 møder
  • Facilitator (fagperson) deltager i alle 20 møder.

Hvis du er interesseret i at deltage i en selvhjælpsgruppe, er du velkommen til at kontakte Nina Kaiser på mail: nka@csm-ost.dk eller på telefon: 60194074. Hun forestår visitationen til selvhjælpsgruppen.

Se folder omkring selvhjælpsgruppen nedenfor:

Selvhjælpsgrupper

Print Friendly, PDF & Email