MÅLSÆTNING OG TILGANG I CSM-ØST

Vi tilbyder:

 • Individuel og gruppebehandling, ved autoriserede psykologer
 • Socialrådgivning om tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, sociale ydelser, boligforhold m.m.
 • Selvhjælpsgrupper ved erfaren psykoterapeut
 • Rådgivning ved frivillige, hvor fokus er den gode samtale
 • VISO-rådgivning til den udsatte, de pårørende og fagpersoner, ved psykoterapeuter
 • VISO-udredning af den udsatte, ved autoriserede psykologer

 

Vores målsætning er:

 • At møde den enkelte bruger i hans/hendes udfordringer og have fokus på den pågældendes ressourcer og potentiale
 • At forbedre den enkelte brugers aktuelle livssituation ved at reducere de fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger af overgrebene
 • At forbedre den enkelte brugers muligheder for at være tro mod sig selv og indgå i sunde relationer
 • At forbedre den enkelte brugers muligheder for at opnå og fastholde arbejdsmarkedstilknytning
 • At formidle viden om senfølgeproblematikken til fagfolk som led i at sikre målgruppen relevante rådgivnings-, vejlednings- og støttemuligheder
 • At sikre et godt samarbejde med relevante parter i kommuner og i psykiatrien, så indsatsen over for brugeren bliver koordineret og helhedsorienteret
 • At være opsøgende i forhold til ny viden om behandling af voksne med senfølger
 • At medvirke til videns- og erfaringsopsamling, herunder også forskning, med henblik på at sikre højt kvalificeret behandling
 • At arbejde for en fortsat synliggørelse og styrkelse af de eksisterende offentlige, private og frivillige tilbud til seksuelt misbrugte

 

Print Friendly, PDF & Email